Tekst-TV

NRK Tekst-TV har skrevet over 660.000 nyheter og har nesten 2 millioner lesere i uken.
Fra begynnelsen var tekst-TV for døve og tunghørte og kun 5 prosent av TV-eierne hadde tilgang til tekst-TV i 1983.