De beste journalistene i Norge

De beste journalistene i Norge

Det er ikke mulig å definere hvem som er de beste journalistene i Norge. Dette er fordi det ikke ligger faste kriterier på hva som er en god journalist. Journalist foreningene gir gjerne ut priser i denne forbindelsen, men er det kun slik man skal definere god journalisme?
Så dette er et vanskelig emne.

Færre journalister
Flere undersøkelser i de siste årene, blant annet gjort av journalistenes egne fagforbund, peker på at det blir færre journalister. Dermed blir det færre stemmer og færre synsvinkler som kommer frem i media. Dette kan være et problem i fremtiden. For man trenger journalister som tør å stikke ut hodet og skrive om det litt ubehagelige, om korrupsjon og om dårlige valg. I dag er det færre av disse ettersom folk oftere kjøper og leser aviser med korte artikler og større underholdningsverdi.

Mer kommersialisering
Avisene må tjene penger gjennom å selge annonseplass. For at bedrifter skal være villig til å betale for annonseplassen, må de være sikker på at deres annonse blir sett av mange. Derfor ser man at de mer kommersielle og populistiske avisene slik som Dagbladet og VG får mye av plassen. Det som er spennende er at også disse avisene viser en klar tendens til å introdusere artikler og emner som går mer i dybden. Den journalistiske kvaliteten øker, men med sin egen vri.

Aviser på Internett
Internett åpner for mange muligheter i forhold til å nå nye lesere og for å legge om fokus og drift. Mange avis konserner har sett mulighetene for å tilby digitale abonnement. Dette innebærer at leserne betaler for å få tilgang til alle artiklene og da spesielt for å få tilgang til de dypgående artiklene. Dette blir en kjærkommen inntekt som kan erstatte tapte annonse inntekter. Ved å tilby slike løsninger så kan man se at de beste journalistene Norge igjen får briljere med grundige artikler og spennende emner.

Journalist yrket er i endring
De beste journalistene vil alltid speile samfunnet de er en del av, på godt og vondt. Derfor er det helt klart at journalist yrket endres nå i takt med resten av verden. Basisen er den samme, en god journalist skal skrive om de viktige tingene i samfunnet. I tillegg må de skrive om dette på en engasjerende måte. De må få med seg leserne, og dette er nok noe vanskeligere i dag enn det var før. Den generasjonen som vokser opp nå er vant med korte informasjonssnutter. I tillegg er det generelt i samfunnet blitt svakere begrepsforståelse, noe som igjen fører til at tunge og kompliserte artikler blir vanskeligere å lese.
De beste journalistene forstår dette og legger til flere ord og uttrykk i verktøykassen. De ser både etter saker som opptar dem og saker som de ønsker at flere skulle bry seg med. Min venn Fredrik er også journalist og jobber som content writer med norsk casino.

Den undersøkende journalisten
Når alt dette er sagt, samfunnet trenger den undersøkende og spørrende journalisten. Det er viktig å ha folk som tør å sette fokus på lite kjente emner. Derfor vil vi alltid ha gode undersøkende journalister, men formatet endrer seg nok litt med tiden.