Media i Norge

Media inkluderer både radio, aviser og TV. I Norge det er flere aktører på media markedet. Når det kommer til ikke-kommersielt TV og radio, styres dette av myndighetene. De styrer kanalene som når ut til de største områdene i Norge. For å få lisens må man oppfylle visse krav for å sikre mangfoldet. Dette inkluderer samiske sendinger, sendinger av nisje idretter og mye annet som ellers ville slitt med å få sendetid. På denne måten skal man sikre en bred media dekning.

De kommersielle kanalene
I de siste tiårene har de kommersielle kanalene skutt fart. Dette skyldes utbygging av sendernettet, slik at flere har tilgang til kanalene, og at Internett. Gjennom å tilby deler av tilbudet på nettet og i noen tilfeller alt på nettet, slik som netflix og HBO, når kanalene ut til enda flere. Sammen med muligheten til å nå flere seere, så ser man og at underholdningsverdien blir mer markant. Det er færre nyhetsreportasjer og det er mindre diskusjon og ”i-dybden” reportasjer. Folk fortrekker det enkle og det underholdende. Reality-TV er blitt normen.

Tallenes tale
Nordmenns media vaner endrer seg. Dette skyldes i stor grad ny teknologi slik som nettbrett og datamaskiner. I 2013 så har hele 61% av befolkningen nettbrett, i tillegg til at det er en liten nedgang i antall fjernsyn i landet. Dette skyldes nok at mange ser på TV og ser filmer og annet på nettbrett. Når det kommer til det skrevne media så er det her blitt en økning i antall digitale abonnementer. Dette skyldes både at flere aviser tilbyr en digital abonnementsløsning, og at mange nå foretrekker å lese på telefon eller nettbrett. Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at det nå er noen flere som leser aviser på nett enn de som leser fysiske aviser. Når det kommer til blader, slik som ukeblader så er dette tallet i stadig fall. Radio holder seg stabil i forhold til lyttere.

Svekkelse av de nøytrale media
I dag er media kontrollert i stor grad av kommersielle interesser. NRK er fremdeles drevet av skattebetalere gjennom lisensbetaling. Likevel ser man at de også tar inn de mest populære programmene og de mest populære tv-seriene. Betalingen for slike serier og annet blir dyrere og dyrere. Derfor er det vanskeligere for NRK å holde tritt med de kommersielle kanalene. Så selv NRK har nå fått inn sponsorer som hjelper med betalingen av større idrettsarrangementer og annet. Dette kan, over tid, true NRK sin nøytrale stilling i media.
Det samme gjelder for aviser og det skrevene media. De må selge annonseplass og for å gjøre dette må de ha mange lesere. For å få mange leser må de skrive om det folk helst vil vite om. Folk i dag vil dessverre ikke lese om dårlig nytt, med mindre dette gjøres spennende. Dermed går man glipp av viktige hendelser, spesielt i utlandet. Folk bli vant til å se på det enkle og går glipp av det kompliserte. Dette er en utfordring i fremtiden når media må fungere både som en kommersiell kanal og som en nyhetsformidler.