Journalist priser i Norge

Journalist priser i Norge

Det er flere måter en journalist sitt arbeid kan anerkjennes. Det første er at man blir ettertraktet av arbeidsgiver og selvsagt at man får mange lesere. For en god journalist ønsker å nå frem med sitt budskap.
Ved siden av dette finnes det flere priser som anerkjenner journalisters arbeid. Noen av disse prisene er Internasjonale og andre er nasjonale. Spesielle artikler blir ofte oversatt til flere språk og kan dermed vinne internasjonale priser.

Noen av de største journalist prisene for norske journalister

Pulitzerprisen: Selv om denne prisen ikke er norsk så kommer man ikke utenom å snakke om Pulitzerprisen når man snakker om journalist prisene. Denne ble etablert av Joseph Pulitzer som var en ungarsk-amerikansk forfatter og avisforlegger. Denne prisen deles ut årlig og bekjentgjøres i april hvert år. Denne er mange journalisters høyeste mål, ettersom dette regnes som den viktigste utmerkelsen for en journalist i trykt media. Vinnerne utpekes av en uavhengig, amerikansk jury.

SKUP: Dette er en norsk pris som deles ut av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP). Prisen deles ut til journalister som står for fremdragende undersøkende journalistikk. Premien består av en hovedpris, en statuett og 50 000 kr, i tillegg til flere mindre diplomer som deles ut hvert år.

Hestnes-prisen: Denne prisen heter Arne Hestenes journalistpris for film, portrett og annen kulturjournalistikk, forkortet til Hestnes-prisen. Prisen ble opprettet av Dagbladet journalisten Arne Hestenes i samarbeid med Den norske filmfestivalen og Institutt for Journalistikk. Den ble første gang delt ut i 1993 og i dag deles den ut i forbindelse med filmfestivalen i Haugesund.

Bastian-prisen: Dette er en pris om utgis årlig av International Policy Network. Disse er spesielt opptatt av å beskytte et fritt samfunn. Derfor gis denne premien til journalister om publiserer arbeid som “forklarer, fremmer og forsvarer prinsippene til ett fritt samfunn”. Prisen er oppkalt etter filosofen og økonomen Frédéric Bastiat. Han er kjent for en brilliant bruk av satire og allegorier. Han hadde språket i sin hule hånd. I kriteriene til prisen legges det vekt på det intellektuelle innholdet, hvor overbevisende språket er og i hvilke type publikasjoner de opptrer.

Gullparaplyen/Sølvparaplyen/Fotoparaplyen/hederligomtale: Dette er Bergens Journalistlags pris for god journalistikk. Denne prisen skal, etter statuttene «fremme god journalistikk blant BJ sine medlemmer innen alle journalistiske sjangere og felt, så vel i de små som i de store redaksjonene».

Narvesenprisen: Denne prisen ble etablert av kioskselskapet Narvesen, men har nå blitt innlemmet i den nye Store Journalistprisen. Denne regnes som den mest høyt hengende prisen for journalister i Norge.

Utover disse prisene, så er det flere uavhengige priser, små og store. Det er sjelden knyttet store pengesummer til disse premiene. Det er annerkjennelsen, spesielt annerkjennelse fra andre journalister, som gjør at disse prisene er svært ettertraktet. Prisene nevnt her er på langt nær en fullstendig liste. Snarere er dette en liten oversikt over de prisene som nevnes oftest når man snakker om journalistisk arbeid. Mange nisje-områder slik som felt-journalisme, krigsjournalisme og lignende har sine egne priser, tildelt av journalister.