De beste avisene i Norge

De beste avisene i Norge

Det er et stort utvalg av forskjellige aviser i Norge, fra tabloid aviser til nisje, og lokal aviser. Dermed vil de fleste kunne finne noe å lese, uansett interesse. I tillegg har de fleste nå en digital utgave, mange som man kan abonnere på. Gjennom et abonnement på en digital avis vil man få tilgang til de store og lengre artiklene uten å måtte kjøpe den fysiske avisen. Begge deler kommer ut like raskt, og dette har blitt mer og mer populært for alle typer aviser.

Nasjonale aviser
Av de nasjonale avisene så kan man nevne VG, Dagbladet, Nettavisen og Aftenposten. Alle disse avisene har slitt med lesertallene når det kommer til de trykte utgavene. Med de digitale abonnementene ser dette ut til å ta seg noe opp, men det er fremdeles lave tall i forhold til hva som har vært før. Alle de nasjonale avisene har måtte nedbemanne de siste årene for å kutte kostnadene for å overleve. Annonseinntektene er ikke lenger nok til å holde avisene flytende. Likevel har de klart å beholde sine særpreg, hvor VG er klart den mest tabloide varianten. Dagbladet er en lett blanding, mens Aftenposten regnes som en konservativ preget, faktaorientert avis. Aviser har tradisjonelt sett vært et talerør for politiske retninger, men dette er blitt mindre markant i de siste tiårene. Politisk sett så dekker disse tre avisene de store politiske strømningene, fra sosialliberal (Dagbladet) til radikal (VG ) og konservativ (Aftenposten). Det kan være vanskelig å se denne politiske vinklingen fordi alle støtter det sosialdemokratiske systemet i Norge. Avisartikler fokuserer på justeringer innenfor det etablert systemet, men lite på systemet i seg selv. Derfor må man være flink til å lese ”mellom linjene”.
Alle disse tre store avisene holder tritt med hverandre i forhold til lesertall, men det er nær sagt umulig å kåre en vinner.

Lokale aviser
De fleste regioner har lokal aviser som tar for seg de lokale hendelsene slik som markeder, lokale politiske saker og hendelser. Dette er viktige talerør for distriktene og mange ganger tar de nasjonale mediene opp saker som først er tatt opp i lokal avisene.
Disse avisene er på full fart fremover i forhold til antall lesere både for den trykte og den digitale varianten. De store byene, slik som Oslo og Bergen har flere lokale publikasjoner som dekker forskjellige politiske synsvinkler i tillegg til lokale saker. Bergen har både Bergens Tidende og Bergens Arbeiderblad, i tillegg til flere publikasjoner som dekker området tett mot Bergen, slik som Voss. For områder med mer spredt bebyggelse, slik som Glomdalsregionen på Østlandet, er det kun en lokal avis.

De beste avisene i Norge
Det er en klar trend i Norge, som i mange andre land, på at aviser flytter ut på Internett. Digitale abonnement er blitt mer og mer vanlig etter hvert som nettbrett og annen teknologi har gjort det enklere å lese avisen på nett. Dette krever dog noe mer teknisk kompetanse og lokalavisene henger noe igjen på dette punktet.
Likefult, hvis man skal kåre de beste avisene i Norge i 2013-2014 så er dette avisene som har lykkes med digitale abonnement løsninger. De digitale løsningene åpner for utrolige mange løsninger som de beste avisene nå vil benytte seg av!